Game Title Rating Dowloads
Kosodate Gokko (Unl) – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1025
Hayama Reiko No Date De Blackjack (Unl) – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1032
Aki To Tsukasa No Fushigi No Kabe (Unl) – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1070
Koneko Monogatari – The Adventures Of Chatran – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1070
Tenshi Tachi No Houkago (Unl) – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1104
Lipstick .1 – Lolita Hen (Unl) – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1156
Disk Keeper (Unl) – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1163
Famicom Grand Prix II – 3D Hot Rally – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1248
Super Boy Allan – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1273
Dracula II – Noroi No Fuuin – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1280
Adian No Tsue – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1305
Metroid (v1.2) [b] – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1444
Nazo No Murasamejou – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1491
Donkey Kong (Disk Writer) – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1558
[BIOS] Sharp Twin Famicom – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1693
Emi-chan No Moero Yakyuuken! (Unl) – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1955
Sailor Fuku Bishoujo Zukan Vol. 2 (Unl) – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1978
Zelda No Densetsu – The Hyrule Fantasy (v1.1) – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 1984
Bishoujo Sexy Derby (Unl) – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 2215
Armana No Kiseki – Nintendo Famicom Disk System(FDS) 0/5 2363