Game Title Rating Dowloads
No Escape 0/5 8554
Pachinko Wars 2 0/5 755
Theme Park 0/5 4,678
Ms. Pac-Man 0/5 222291
Raiden Densetsu 0/5 1227
Super Star Wars – Return Of The Jedi (V1.1) 0/5 55697
Super Off Road 0/5 7,453
Wagyan Paradise 0/5 1744
Teitoku No Ketsudan 2 (V1.0) 0/5 939
Super Nazo Puyo 2 – Ruru No Tetsuwan Hanjyou Ki 0/5 663
Wild Guns 0/5 1,28,529
Momotaro Dentetsu Happy 0/5 3192
Mystic Ark – 7th Saga 2 0/5 1815
R-Type III – The Third Lightning 0/5 18421
Obitus 0/5 1397
Syogi Furinkazan 0/5 259
Light Fantasy 0/5 1392
Yoshi’s Safari 0/5 2,516
Utopia 0/5 1,869
Xardion 0/5 5,711